Kärltvätt

Vi samarbetar med våra kunder att komma tillrätta med problem som dålig lukt i återvinningsrum. Systemet är ett nytänkande inom rengöring av kärl där man med en mobil enhet kan tömma kärlet, tvätta och tömma åter. Detta innebär en rationell, ekonomisk och miljövänlig hantering.

Underhåll och rengöring av sopkärl och soprum inbegriper en viktig del av en fastighets totala funktion, dvs den inre och yttre miljön samt den totala kvalitén på miljön.