Sanering

SANERING
Vi har en bred saneringsverksamhet med specialutbildad och erfaren personal. Med modern och tystgående maskinpark utför vi all saneringsarbete med tanke på dina behov och miljön.

Klottersanering
All målsättning med klotterborttagning skall vara att avlägsna klottret från det underlag som det är applicerat på, utan att underlagets utseende, struktur och form förändras. I klartext innebär det att man måste vara aktsam på de metoder och kemikalier man använder.

Klotterskydd
Var steget före klottrarna, använd klotterskydd. Klotterskydd är en form av färglös skyddsbehandling, som appliceras på en ren yta för att förhindra klottret att tränga in i ytan. Klotterskydd kan vara både transparent eller i valfri färg.

Fasadtvätt
Fasadtvätt utföres med hetvatten och effektiva och långtidsverkande rengörningsmedel. Även andra former av tvättningar utförs enligt kundens önskemål. Efter utförd fasadtvätt kan fasaden impregneras och/eller klotterskyddas. Att rengöra husfasader regelbundet och därmed förebygga mikroorganismers utbredning är inte bara ett kosmetiskt ingrepp, utan även en hälsofrämjande åtgärd som ökar livskvaliteten och trivseln hos de boende.

Algsanering
På nästan alla husfasader och tak kan man med blotta ögat se mikroorganismer – alger, mögel mm. På ytor med puts, tegel och betong orsakar alger lav och mossor, tillsammans med den fukt dessa drar till sig, frostsprängningar, vittring och förstöring.

Alger finns även på fuktiga utvändiga ytor såsom tak, väggar, terrasser, badbryggor, statyer och gravstenar. Träytor som trätrallar utomhus och badbryggor blir hala vid påväxt av alger. En renare fasad och en behandling i förebyggande syfte innebär ett mer hygieniskt hus.

Brandsanering
Skadorna efter en brand kan begränsas med en snabb saneringsinsats. Vi sanerar sot, vatten och andra utsläpp samt avlägsnar brandlukten. Vi sanerar lägenheter, villa och industrilokaler.