Soprumstvätt

Varje soprum skall kunna ha en totalmiljö som bidrar till att besökaren får en positiv upplevelse av besöket i soprummet och därigenom ges hyresvärden ett gott rykte.

Regelbunden städning av soprum är därför oerhört viktig. Enkla åtgärder som regelbunden (veckovis) städning är avgörande för soprumsmiljön.

Så här kan det se ut:

  • Tvättning av golv och väggar 1-2 ggr /år
  • Tvättning av sopkärl 2 ggr/år
  • Sopning samt våttorkning av sopkärlslock och dörrar 1 gång/vecka

Enkla åtgärder som minskar risken för dålig lukt och skadedjur. Man får en trivsam miljö som gör att besökaren sorterar sitt avfall på rätt sätt.

För en bra arbets- och boendemiljö i fastigheternas miljörum ångtvättas ytorna samt rengörs med miljögodkända rengöringsmedel som tränger in i sprickor och skrymslen där rengörningen blir högeffektiv.

Hur ser det ut i ditt soprum?
Med serviceavtal så finns vi regelbundet på plats för att snygga till ytorna. Kontakta oss så lägger vi upp en plan utifrån era behov.

Enkelt och bekvämt för dig som fastighetsägare.